Συνολικές προβολές σελίδας

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2014

64η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΜ. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 64th TESTIMONIAL FROM KOSTAS PAPAM...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Τον Αύγουστο του 2013 έκλεισα τα  58 .                             Εδώ και πέντε χρόνια  μου παρουσιάστηκαν τα συμπτώματα της προστατίτιδας που  ήταν  συχνουρία, τσούξιμο, κάψιμο, πόνοι στην περιοχή της λεκάνης, προοδευτική απώλεια στύσης και αύξηση του PSA. Άρχισα να γυρίζω από ουρολόγο σε ουρολόγο χωρίς να βρίσκω λύση στο πρόβλημά μου ,με προσωρινές βελτιώσεις  και με κοινό τόπο την γνωμάτευση όλων αυτών  ότι θα πρέπει να μάθω να ζω με τη χρόνια προστατίτιδα  και τις συμβουλές του τύπου ‘’κάνε  sex ,θα σε ανακουφίσει ...’’.  
      Πέρα όμως από όλα αυτά το χειρότερο ,κατα τη γνώμη μου, ήταν το κουρέλιασμα της ψυχής μου ,το χάσιμο της αυτοπεποίθησης μου, η αυτοαπομόνωση και η περιθωριοποίησή μου , γιατί ένοιωθα ότι  είχε τρωθεί  το σημείο αναφοράς του άντρα, ο ανδρισμός.
Τον  Φεβρουάριο  του  2012  ψάχνοντας   επίμονα  στο  διαδίκτυο  προκειμένου  να  βρώ  κάποια  λύση  στο  πρόβλημα  μου ,  τυχαία  έπεσα  στην  Ιστοσελίδα  του  Ουρολόγου  Κου  Γεωργιάδη  και  διάβασα  πώς  αντιμετωπίζει  τέτοιου  είδους  προβλήματα  και  αποφάσισα  να  τον  επισκεφθώ.
     Μετά  τον  λεπτομερή  έλεγχο  που  με  υπέβαλλε ,  βρέθηκε  ότι  υπήρχε  χρόνια  προστατίτιδα  πού  είχε  οδηγήσει  σιγά – σιγά και σε διόγκωση τού  προστάτου και  ότι  ή  φλεγμονή  αυτή της χρόνιας  προστατίτιδας είχε  ξεκινήσει  πρίν  από αρκετά  χρόνια , ίσως   15- 20  χρόνια  περίπου.  Μού  εξήγησε  αναλυτικά  τι  συμβαίνει  και  τι  ζημιά    είχε προκληθεί.
    Για το μόνο που είμαι σίγουρος απο αυτή τη συνάντηση είναι ότι μέσα μου πίστεψα ότι αυτός ο άνθρωπος θα με κάνει καλά και για αυτό ξεκίνησα τη θεραπεία.
    Οι πρώτες εξετάσει που έκανα έδειξαν μικρόβιο και μέγεθος  προστάτη  38,4ml .
    Απο το μέσον της βασικής θεραπείας αρχισαν να εξαφανίζονται ένα-ένα τα συμπτώματα και οι εξετάσεις του Ιουνίου ήταν αρνητικές σε μικρόβια ενώ το μέγεθος
του προστάτη  είχε γίνει 28,7 ml ,ή δύναμη της ούρησης μου βελτιώθηκε  σημαντικά  και δεν αφήνω πλέον κανένα υπόλειμμα  ούρων, ενώ τα ίδια έδειξαν
και οι εξετάσει μετά  τρείς μήνες με περαιτέρω μείωση
του μεγέθους του προστάτη.
 Το σημαντικότερο όμως είναι ότι από τον Ιούνιο και μετά είμαι εντελώς ασυμπτωματικός και αυτό το οφείλω σε ένα φίλο πλέον  στον Παύλο Γεωργιάδη.
     Είναι αυτός που εκτός από  ουρολόγος λειτούργησε και σαν ψυχολόγος  έχοντας σαν στόχο την ολική επαναφορά μου στη ζωή.

          Γιατρέ και Φίλε μου το πέτυχες, σε ευχαριστώ.
       

                 Κώστας  Παπαμ.


64th TESTIMONIAL FROM KOSTAS PAPAM...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In August 2013 I turned 58. For five years I have had symptoms indicative of prostatitis such as stinging and burning, pain in the pelvic area, gradual loss of erection, elevated PSA. I had been to quite a few doctors with no solution to my problem, with temporary improvement and with the stereotyped advice that I had to learn to live with chronic prostatitis and to seek relief in sexual intercourse... Apart from all this, in my opinion the worst part was the shattering of my soul, the loss of my self confidence resulting in self isolation and marginalization as I felt that my masculinity was compromised. In February 2012 while searching fervently through the internet for a solution to my problem I came across the website of Urologist Georgiadis and after reading about his way of managing such problems I decided to pay him a visit. He performed thorough investigations and found chronic prostatitis which had gradually led to the enlargement of my prostate. Apparently, the inflammation of this chronic prostatitis had started quite a few years back, perhaps 15-20 years. Dr Georgiadis gave me a detailed explanation of what was happening and of the extent of the damage. The sure thing that happened during that meeting was that deep inside me I believed that this man would cure me and for this reason I started the treatment. My first tests showed microbial infection and prostate size 38.4ml. Half way through the basic therapy my symptoms kept disappearing and by June my tests were negative for microbes while my prostate size was reduced to 28.7ml and my urination force improved significantly with no remaining urine. Three months later the tests were still good with further reduction of the prostate. The most important thing is that since June I’ve been absolutely asymptomatic thanks to by now my new friend Pavlos Georgiadis. He treated the whole of me by acting not only as a urologist but also as a psychologist aiming at restoring my life.
Dear Doctor and Friend, well done! Thank you!
Kostas Papam...