Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

69 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Α. ΧΡ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Γεία σας
Είμαι από αυτούς πού ταλαιπωρήθηκαν μερικά χρόνια μέχρι νά βρούν από τί πάσχουν καί μετά νά ψάξουν νά βρούν καί πώς καί πού θά θεραπευθούν.
Τά συμπτώματα πρίν από μερικά χρόνια άρχισαν μέ τσούξιμο ούρησης καί μέ σχετική συχνουρία δηλ. 7-8 φορές τήν ημέρα. Κάποιοι πόνοι χαμηλά στήν κοιλιά κατά καιρούς καί κάποιο βάρος στούς όρχεις. Πήγα σέ ουρολόγο πού δέν φαίνεται νά κατάλαβε τί είχα, γιατί μίλησε δήθεν γιά ουρηθρίτιδα καί μού έδωσε γιά 10 ημέρες αντιβίωση. Πράγματι τά ενοχλήματα εξαφανίσθηκαν καί τό θέμα ξεχάσθηκε γιά αρκετό διάστημα . Μετά όμως από μερικούς μήνες εμφανίσθηκαν ξανά σχεδόν τά ίδια ενοχλήματα αλλά τώρα πιό έντονα , πράγμα πού μέ ανάγκασε νά πάω σέ άλλον ουρολόγο ό οποίος μού μίλησε γιά ουρολοίμωξη καί μέ έβαλε νά κάνω  γενική ούρων καί καλλιέργεια , πού όμως δέν έδειξαν κάτι παθολογικό καί έτσι μού έδωσε μιά σειρά από αντιβιώσεις γιά 20 ημέρες , λέγοντας μου ότι δέν είναι τίποτα σοβαρό καί ότι θά περάσει μετά τήν θεραπεία. Μετά τήν θεραπεία είχα αλήθεια μιά καλυτέρευση τής κατάστασης σέ ένα μεγάλο ποσοστό καί αυτό κράτησε γιά αρκετό διάστημα. Όμως μετά ένα χρόνο περίπου άρχισαν ξανά τά ενοχλήματα , πού παρατήρησα όμως ότι ήταν πολύ εντονότερα από παλιά καί άρχισα νά έχω διαταραχές καί στήν εκσπερμάτωση (γρήγορη μέσα σέ 1-2 λεπτά) καί επίσης νά μήν μπορώ νά κρατήσω καί τήν στύση μου καθ΄ όλη τήν διάρκεια τής επαφής καί νά έχω πτώση γενικά στόν σεξουαλικό τομέα. Επισκέφθηκα άλλον ουρολόγο , τού εξήγησα τά προβλήματα καί τού ανέφερα καί τό ιστορικό μου καί μέ έβαλε νά κάνω εξετάσεις ξανά καλλιέργεια ούρων αλλά καί σπέρματος . Πάλι τά αποτελέσματα δέν έδειξαν τίποτα , εκείνος μού είπε νά μήν ανησυχώ καί μού έδωσε θεραπεία μέ δύο είδη αντιβιοτικών γιά ένα μήνα. Ένοιωσα καλύτερα κάπως μετά από αυτή τήν θεραπεία , αλλά όχι τελείως καλά . Πέρασε έτσι άλλος ένας χρόνος μέ ενοχλήματα πού έρχονταν καί έφευγαν , αλλά ένοιωθα ότι κάτι δέν πήγαινε καλά γενικά . Αρχισα κάποια στιγμή νά νοιώθω καί κάπως άτονος καί νά έχω καί σάν πόνους στό σώμά μου πού έρχονταν κατά περιόδους καί είχαν διαφορετική ένταση. Πήγα μετά από αρκετό διάστημα καί σέ άλλον ουρολόγο , μού έδωσε νά κάνω ξανά εξετάσεις ούρων καί σπέρματος αλλά μού έκανε καί μάλαξη πρίν νά δώσω σπέρμα. Βρέθηκε μικρόβιο πράγματι καί τότε ήταν πού μού είπε ότι υποφέρω από προστατίτιδα , ότι δέν είναι κάτι επικίνδυνο αλλά ότι μέ τήν θεραπεία πού θά μού έδινε θά υποχωρούσε. Πήρα θεραπεία γιά 3 μήνες μέ διάφορες αντιβιώσεις , γιά νά μήν αποκτήσει ανθεκτικότητα τό μικρόβιο στίς διάφορες αντιβιώσεις . Μετά από τήν μακρόχρονη αυτή θεραπεία , αισθάνθηκα καλύτερα αλλά όχι εντελώς καλά , αλλά σέ νέα επίσκεψη μου στόν γιατρό γιά τό τί θά γίνει τελικά μέ αυτή τήν ασθένεια γιατί σιγά σιγά άρχισε νά μέ ταλαιπωρεί ξανά , εκείνος μού είπε ότι θά κάνουμε θεραπείες όποτε έχω έντονα ενοχλήματα καί ότι πρέπει νά μάθω νά ζώ μέ αυτή τήν ασθένεια. Δέν ξέρω άν πράγματι κάποιος μπορεί νά ζήσει μέ αυτή τήν ασθένεια χωρίς νά ταλαιπωρείται σέ μεγάλο βαθμό αλλά εμένα τά ενοχλήματα παρά τίς θεραπείες πού ξανά έκανα όχι μόνο εξακολουθούσαν νά υπάρχουν αλλά γίνονταν καί εντονώτερα.
Εψαξα στό διαδίκτυο γιατί είχα φτάσει σέ απόγνωση , αλλά ξέροντας τώρα τί έχω βρήκα τόν ιατρό Κο Γεωργιάδη καί πήγα. Εκείνος μού έκανε λεπτομερή έλεγχο μέ διάφορα υπερηχογραφήματα όπως είναι τό Διορθικό στόν προστάτη  καί εκτός τών άλλων μέ υπέβαλε σέ καλλιέργειες προστατικού υγρού καί σπέρματος μετά από έντονη μάλαξη στόν προστάτη. Μού εξήγησε ότι ή χρόνια προστατίτιδα άρχισε πρίν από αρκετά χρόνια καί ότι μού είχε κάνει χρόνιες καί αρκετά έντονες αλλοιώσεις . Βρέθηκε μετά από αυτά καί τό μικρόβιο πού μού έιχε προκαλέσει από τήν αρχή τήν ασθένεια καί μετά μού εξήγησε τό πλάνο τής θεραπευτικής αντιμετώπισης της. Υπήρξε ένα βασικό στάδιο μέ συχνές έντονες προστατικές πιέσεις (συνθλιπτικές όπως μού εξήγησε μαλάξεις στόν προστάτη) , λαμβάνοντας ταυτόχρονα τήν κατάλληλη αντιβίωση  καί μετά έκανα τά μηνιαία στάδια μέ θεραπείες καί αντιβιώσεις ταυτόχρονα , αλλά όλα γίνονταν καί μέ τήν ανάλογη αξιολόγηση τόσο μέ υπέρηχους όσο καί μέ καλλιέργειες περίπου ανά διαστήματα 3 μηνών , γιατί έπρεπε νά γνωρίζουμε τί είχαμε κάνει κάθε φορά καί τί είχαμε ακόμα νά αντιμετωπίσουμε. Τά ενοχλήματα υποχωρούσαν αίσθητά κατά τήν διάρκεια τών θεραπειών καί άρχισαν νά εξαφανίζονται μετά από μερικούς μήνες μηνιαίων θεραπειών , μέχρι τού σημείου πού νά αισθάνομαι σήμερα πολύ καλά , αισθάνομαι ότι έχω γίνει άλλος άνθρωπος καί έχω ξαναβρεί τόν εαυτό μου. Οί εξετάσεις μου έχουν δείξει ότι έχω απαλλαγεί από τό μικρόβιο καί από τήν φλεγμονή πού υπήρχε καί νοιώθω ευτυχισμένος.
Δέν έχω λόγια νά ευχαριστήσω τόν ιατρό Κο Γεωργιάδη , ό οποίος μέ στήριξε σέ όλη τήν διάρκεια τής θεραπείας πού κάναμε καί μέ οργανωμένη προσπάθεια φθάσαμε στό ποθητό αποτέλεσμα , πού είναι ή οριστική ίαση από τήν ασθένεια.

                                                                    Ένας  ασθενής  Α.  Χρ.